(1)
Yu, Z.; Cong, F.; Zhang, W.; Song, T.; Zhang, S.; Jiang, R. Circular RNA circ_0020014 Contributes to Osteoarthritis Progression via MiR-613/ADAMTS5 Axis. Bosn J of Basic Med Sci 2022, 22, 716-727.