KULMAMBETOVA, G.; SHTEFANOV, I.; AITKULOVA, A.; IMANBEKOVA, M.; ISKAKOVA, A.; MAKISHEV, A.; RAMANKULOV, Y. Association of polymorphisms in TP53 and the promoter region of IL10 with gastric cancer in a Kazakh population. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, v. 20, n. 4, p. 539-546, 2 Nov. 2020.