Chen, Jing, Guo Zheng, Hu Guo, Zhong-nan Shi, Jiao Jiang, Xiao-yu Wang, Xiao Yang, and Xian-yu Liu. 2018. “The Effect of Metformin Treatment on Endoplasmic Reticulum (ER) Stress Induced by Status Epilepticus (SE) via the PERK-eIF2α-CHOP Pathway”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 18 (1), 49-54. https://doi.org/10.17305/bjbms.2017.2044.