Zhang, Yongli, Baoli Li, Zhaoying Fu, and Sheli Li. 2014. “Calcitonin Is Expressed in the Submaxillary Glands of Rats”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 14 (1):35-39. https://doi.org/10.17305/bjbms.2014.2294.