Liu, Pei, Hongmei Zhang, Yijun Tang, Chunfeng Sheng, Jianxin Liu, and Yanjun Zeng. 2014. “Influence of Rho Kinase Inhibitor Fasudil on Late Endothelial Progenitor Cells in Peripheral Blood of COPD Patients With Pulmonary Artery Hypertension”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 14 (1):40-44. https://doi.org/10.17305/bjbms.2014.2295.