Meng, Hongbo, Jian Gong, Lin Fang, Zhenshun Song, Fan Wu, Bo Zhou, and Mingping Qian. 2013. “Effect of Interferon-γ on NF-κB and Cytokine IL-18 and IL-27 in Acute Pancreatitis”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 13 (2):114-18. https://doi.org/10.17305/bjbms.2013.2391.