Lv, Zhen-Ye, Zai-Yuan Ye, Qin-Shu Shao, Wei Zhang, Qin Zhang, Yuan-Shui Sun, Shu-Guang Li, Yuan-Yu Wang, and Ji Xu. 2012. “The Effect of Continuous Jejunal Interposition on Gastrointestinal Hormones After Distal Gastrectomy”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 12 (1), 10-14. https://doi.org/10.17305/bjbms.2012.2524.