Weng, Ming-Zhe, Xian-Ping Zhou, Jian-Guang Jia, Jing Ding, Cui-Fu Fang, Yi-Yu Qin, Shao-Fu Tao, Long-Hua Rao, Ji-Yu Li, and Zhi-Wei Quan. 2011. “The Hepatic Protective Mechanism of Ginkgo Biloba Extract in Rats With Obstructive Jaundice”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 11 (4):209-13. https://doi.org/10.17305/bjbms.2011.2547.