Cui, Qiu, Dingfeng Li, Cheng Liu, Jun Guo, Shubin Liu, Yaosheng Liu, Xiaohong Wang, and Yanjun Zeng. 2011. “The Significance of MGMT Protein Detection in Evaluation of Osteosarcoma Necrosis Rate After Cisplatin Chemotherapy”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 11 (2), 80-83. https://doi.org/10.17305/bjbms.2011.2585.