Wang, Ying-Li, Xiao-Hua Wang, Ye Jin, De-Gui Kong, and Le-Xin Wang. 2011. “Plasma Nitric Oxide and Left Ventricular Function in Rabbits After Cardiac Lymphatic Obstruction”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 11 (1), 17-19. https://doi.org/10.17305/bjbms.2011.2617.