Nikolić, Branka, Jelena Lazić, Snežana Rakić, Svetlana Dragojević-Dikić, Aleksandar Ćurković, and Vesna Lacković. 2008. “Invasive Mole - Case Report of Massive Uterine Destruction”. Biomolecules and Biomedicine 8 (4):373-76. https://doi.org/10.17305/bjbms.2008.2900.