Ju, Zhongjian, Jingyuan Wang, Huaiwen Zhang, Lei Du, Wei Xu, Xiaoshen Wang, Ruigang Ge, Jiwei Li, Qingzeng Zheng, and Jianxiong Li. 2020. “Dose Fall-off During the Treatment of Thoracic Spine Metastasis With CyberKnife Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT)”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 20 (1), 131-39. https://doi.org/10.17305/bjbms.2018.3185.