Zhang, Wei, Lunhua Huang, Xinyang Lu, Kecheng Wang, Xiaofei Ning, and Zhiqiang Liu. 2019. “Upregulated Expression of MNX1-AS1 Long Noncoding RNA Predicts Poor Prognosis in Gastric Cancer”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 19 (2), 164-71. https://doi.org/10.17305/bjbms.2019.3713.