Guo, Dong-Xing, Wen-Juan Hu, Ran Wei, Hong Wang, Bao-Ping Xu, Wei Zhou, Shao-Jie Ma, Hui Huang, Xuan-Guang Qin, Yue Jiang, Xiao-Pei Dong, Xiao-Yan Fu, Da-Wei Shi, Liang-Yu Wang, A-Dong Shen, and De-Li Xin. 2019. “Epidemiology and Mechanism of Drug Resistance of Mycoplasma Pneumoniae in Beijing, China: A Multicenter Study”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 19 (3):288-96. https://doi.org/10.17305/bjbms.2019.4053.