Gang, Wu, Wei Tanjun, Huang Yong, Qin Jiajun, Zhang Yi, and Hu Hao. 2020. “Inhibition of MiR-9 Decreases Osteosarcoma Cell Proliferation”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 20 (2):218-25. https://doi.org/10.17305/bjbms.2019.4434.