LiuYin, LiChang-Ping, LuPeng-Ju, WangXu-Ying, XiaoJian-Yong, GaoMing-Dong, WangJi-Xiang, LiXiao-Wei, ZhangNan, LiChun-Jie, MaJun, and Jing Gao. 2020. “Percutaneous Coronary Intervention Assisted by Invasive Mechanical Ventilation and Intra-Aortic Balloon Pump for Acute Myocardial Infarction With Cardiogenic Shock: Retrospective Cohort Study and Meta-Analyses”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 20 (4), 514-23. https://doi.org/10.17305/bjbms.2019.4500.