Zhu, Xiaodan, Lu Zhao, Jianliang You, Yiqun Ni, Zhipeng Wei, Qing Xue, and Chunhui Jin. 2020. “WD-3 Inhibits the Proliferation of Breast Cancer Cells by Regulating the Glycolytic Pathway”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 20 (2), 226-35. https://doi.org/10.17305/bjbms.2019.4530.