Liu, Xiaoxiao, Wei Guo, Xiaobo Shi, Yue Ke, Yuxing Li, Shupei Pan, Yingying Jin, Yuchen Wang, Qinli Ruan, and Hongbing Ma. 2021. “Construction and Verification of Prognostic Nomogram for Early-Onset Esophageal Cancer: Nomogram for Early Onset Esophageal Cancer”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 21 (6):760-72. https://doi.org/10.17305/bjbms.2021.5533.