Xu, Yichun, Jiajing Zhou, Qing Yuan, Jun Su, Qian Li, Xiaoliang Lu, Liwen Zhang, Zhai Cai, and Junsong Han. 2021. “Quantitative Detection of Circulating MT-ND1 As a Potential Biomarker for Colorectal Cancer”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 21 (5), 577-86. https://doi.org/10.17305/bjbms.2021.5576.