Cai, Hua-jun, Zhi-cheng Zhuang, Yong Wu, Yi-yi Zhang, Xing Liu, Jin-fu Zhuang, Yuan-feng Yang, Yuan Gao, Bin Chen, and Guo-xian Guan. 2021. “Development and Validation of a Ferroptosis-Related LncRNAs Prognosis Signature in Colon Cancer”. Biomolecules and Biomedicine 21 (5):569-76. https://doi.org/10.17305/bjbms.2020.5617.