Liang, Qiuli, Chao Tan, Feifei Xiao, Fuqiang Yin, Meiliang Liu, Lei Lei, Liuyu Wu, Yu Yang, Hui Juan Jennifer Tan, Shun Liu, and Xiaoyun Zeng. 2021. “Integrated Profiling Identifies ITGB3BP As Prognostic Biomarker for Hepatocellular Carcinoma”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 21 (6):712-23. https://doi.org/10.17305/bjbms.2021.5690.