Wang, Zishan, Chenwei Li, Xinjian Li, Jianguang Shi, and Weijie Wu. 2021. “The Effect of VEGF rs35569394 in Esophageal Cancer and Response to Chemotherapy”. Biomolecules and Biomedicine, June. https://doi.org/10.17305/bjbms.2021.5891.