Hu, Renjing, Xiaochun Chen, Shiliang Zhang, Bin Liu, Hao Pei, Fan Tu, Jun Liu, and Hao Yu. 2022. “Plasma Exosome-Derived Fragile Site-Associated Tumor Suppressor As a Powerful Prognostic Predictor for Patients With Ovarian Cancer”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 22 (3):453-59. https://doi.org/10.17305/bjbms.2021.6404.