Gao, Xiaomin, Binwei Lin, Qi Lin, Tingyu Ye, Tao Zhou, Maolin Hu, Honghui Zhu, Feng Lu, Wei Chen, Peng Xia, Fangyi Zhang, and Zhixian Yu. 2022. “A HALP Score-Based Prediction Model for Survival of Patients With the Upper Tract Urothelial Carcinoma Undergoing Radical Nephroureterectomy”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 22 (2):280-90. https://doi.org/10.17305/bjbms.2021.6543.