Su, Xin, Linjian Chen, Xiang Chen, Cuilian Dai, and Bin Wang. 2022. “Emerging Roles of Sortilin in Affecting the Metabolism of Glucose and Lipid Profiles”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 22 (3):340-52. https://doi.org/10.17305/bjbms.2021.6601.