Su, Xin, Xiang Chen, Hua Peng, Jingjin Song, Bin Wang, and Xijie Wu. 2022. “Novel Insights into the Pathological Development of Dyslipidemia in Patients With Hypothyroidism”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 22 (3):326-39. https://doi.org/10.17305/bjbms.2021.6606.