Yu, Zirui, Fei Cong, Wentao Zhang, Tao Song, Shihui Zhang, and Renqi Jiang. 2022. “Circular RNA circ_0020014 Contributes to Osteoarthritis Progression via MiR-613/ADAMTS5 Axis”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 22 (5):716-27. https://doi.org/10.17305/bjbms.2021.6668.