Qiu, Tian, Jiamei Guo, Lixia Wang, Lei Shi, Ming Ai, Zhu Xia, Zhiping Peng, and Li Kuang. 2022. “Dynamic Microglial Activation Is Associated With LPS-Induced Depressive-Like Behavior in Mice: An [18F] DPA-714 PET Imaging Study”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 22 (4):649-59. https://doi.org/10.17305/bjbms.2021.6825.