Kasap, Burcu, Nilgün Öztürk Turhan, Tuba Edgünlü, Müzeyyen Duran, Eren Akbaba, and Gökalp Öner. 2016. “G-Protein-Coupled Estrogen Receptor-30 Gene Polymorphisms Are Associated With Uterine Leiomyoma Risk”. Biomolecules and Biomedicine 16 (1):39-45. https://doi.org/10.17305/bjbms.2016.683.