Wang, Hui, Shu Liu, Ying Wang, Bing Chang, and Bingyuan Wang. 2016. “Nod-Like Receptor Protein 3 Inflammasome Activation by Escherichia Coli RNA Induces Transforming Growth Factor Beta 1 Secretion in Hepatic Stellate Cells”. Biomolecules and Biomedicine 16 (2):126-31. https://doi.org/10.17305/bjbms.2016.699.