Qi, Guoqiang, Shoujiang Huang, Dengming Lai, Jing Li, Yonggen Zhao, Chen Shen, Jian Huang, Tianmei Liu, Kai Wei, Jinfa Tou, Qiang Shu, and Gang Yu. 2022. “An Improved Joint Non-Negative Matrix Factorization for Identifying Surgical Treatment Timing of Neonatal Necrotizing Enterocolitis”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 22 (6):972-81. https://doi.org/10.17305/bjbms.2022.7046.