Ran, Liu-yi, Yi-ting Kong, Jiao-jiao Xiang, Qi Zeng, Chen-yu Zhang, Lei Shi, Hai-tang Qiu, Chuan Liu, Lin-li Wu, Ya-lan Li, Jian-mei Chen, Ming Ai, Wo Wang, and Li Kuang. 2022. “Serum Extracellular Vesicle MicroRNA Dysregulation and Childhood Trauma in Adolescents With Major Depressive Disorder”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 22 (6):959-71. https://doi.org/10.17305/bjbms.2022.7110.