Shi, Xiaocui, Juncong Li, Yuzhen Han, Jingyi Wang, Qingping Li, Yue Zheng, and Wenxiong Li. 2022. “The α7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonist PNU-282987 Ameliorates Sepsis-Induced Acute Kidney Injury through CD4+CD25+ Regulatory T Cells in Rats”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 22 (6):882-93. https://doi.org/10.17305/bjbms.2022.7111.