Qu, Shuang, Qiao Liao, Cheng Yu, Yue Chen, Han Luo, Xuewei Xia, Duofen He, Zaicheng Xu, Pedro A. Jose, Zhuxin Li, Wei Eric Wang, Qing Rex Lyu, and Chunyu Zeng. 2022. “LKB1 Suppression Promotes Cardiomyocyte Regeneration via LKB1-AMPK-YAP Axis”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 22 (5):772-83. https://doi.org/10.17305/bjbms.2021.7225.