Gu, Jiangning, Shiqi Xu, Xiang Chen, Haifeng Luo, Guang Tan, Wenjing Qi, Feng Ling, Chenqi Wang, Feiliyan Maimaiti, Yunlong Chen, Lili Yang, Menghong Yin, and Dan Chen. 2022. “ORM 1 As a Biomarker of Increased Vascular Invasion and Decreased Sorafenib Sensitivity in Hepatocellular Carcinoma”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 22 (6):949-58. https://doi.org/10.17305/bjbms.2022.7268.