Yan, Bo, Xiangjie Li, Linxiang Zhou, Yuqing Qiao, Jing Wu, Lanlan Zha, Peilu Liu, Shuai Peng, Baixin Wu, Xiaoyun Yu, and Lei Shen. 2022. “Inhibition of IRAK 1/4 Alleviates Colitis by Inhibiting TLR4/ NF-κB Pathway and Protecting the Intestinal Barrier”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 22 (6):872-81. https://doi.org/10.17305/bjbms.2022.7348.