He, Wang, Shu Hao, Xiaohui Dong, Dandan Zhang, and Zhen Jia. 2023. “Circulating Cytokine Profile and Modulation of Regulatory T Cells in Chronic Hepatitis B Patients With Type 2 Diabetes Mellitus”. Biomolecules and Biomedicine 23 (1):53-62. https://doi.org/10.17305/bjbms.2022.7525.