Yang, Wenjie, Lin Ma, Jie Dong, Mengchao Wei, Ruoyu Ji, Hualin Chen, Xiaoqiang Xue, Yingjie Li, Zhaoheng Jin, Weifeng Xu, and Zhigang Ji. 2023. “Machine Learning to Improve Prognosis Prediction of Metastatic Clear-Cell Renal Cell Carcinoma Treated With Cytoreductive Nephrectomy and Systemic Therapy”. Biomolecules and Biomedicine 23 (3):471–482. https://doi.org/10.17305/bjbms.2022.8047.