Zhang, Hong, Jun Zeng, Jiankang Li, Huankai Gong, Meiling Chen, Quan Li, Shengxing Liu, Shanjun Luo, Huanxiang Dong, Yingke Xu, Huanling Duan, Ling Haung, and Chuanzhu Lv. 2023. “Sivelestat Sodium Attenuates Acute Lung Injury by Inhibiting JNK/NF-κB and Activating Nrf2/HO-1 Signaling Pathways”. Biomolecules and Biomedicine 23 (3):457–470. https://doi.org/10.17305/bb.2022.8549.