Cao, Lei-Ming, Ya-Lan Zhou, Robert Peter Gale, Ya-Zhen Qin, Li-Xin Wu, Ming-Yue Zhao, Xiao-Su Zhao, Yu-Hong Chen, Yu Wang, Hao Jiang, Qian Jiang, Ying-Jun Chang, Yan-Rong Liu, Lan-Ping Xu, Xiao-Hui Zhang, Xiao-Jun Huang, and Guo-Rui Ruan. 2023. “CSRP2 Transcript Levels After Consolidation Therapy Increase Prognostic Prediction Ability in B-Cell Acute Lymphoblastic Leukaemia”. Biomolecules and Biomedicine 23 (6):1079–1088. https://doi.org/10.17305/bb.2023.9034.