Ićindić-Nakaš, E, Medicinski fakultet Sarajevo, Bosnia and Herzegovina