Xu, Hongyu, Geriatrics Department, Ningbo First Hospital, Zhejiang, China, China