Xu, Jie, School of Public Health, Zunyi Medical University, Zunyi, China, China