Gao, Jing, Cardiovascular Institute, Tianjin Chest Hospital, Jinnan District, Tianjin, China, China