Gao, Ming-Dong, Department of Cardiology, Tianjin Chest Hospital, Jinnan District, Tianjin, China, China