Xiong, Ting, Department of Neurology, Xi’an Gaoxin Hospital, Xi’an, Shanxi Province, China, China